Demping Het dempen (afzwakken of stoppen van de toon) kan op verschillende manieren.  Gebruikelijk is het om met de linkerhand (voor rechtshandige gitaristen) tijdens het  spelen akkoorden en noten te dempen op het moment dat dit nodig is voor de muziek.  Hierbij worden de ingedrukte snaren losgelaten zodat de toon ophoudt met klinken.  Ook kan de linkerhand bewust andere snaren aanraken zonder ze in te drukken zodat  deze niet hoorbaar zijn als een akkoord wordt gespeeld. Een andere vorm van dempen gebeurt door de rechterhand. De palm van de hand  wordt hierbij iets links van de brug op de snaren gelegd. Als de snaren vervolgens  worden gespeeld dan klinkt er een gedempt geluid. Hoe verder de hand van de brug  wordt gelegd, des te groter wordt het dempende effect. De techniek wordt zowel in de klassieke muziek als in de pop muziek toegepast, maar  komt met name goed tot zijn recht bij een vervormd geluid met veel distortion. Deze  techniek wordt bij veel distortion ook gebruikt om bijgeluiden van snaren die niet  bespeeld worden te dempen, met name tijdens het soleren (waarbij de hand mee naar  boven en beneden gaat over de snaren heen tijdens het soleren). Het dempen bij flamenco muziek gebeurt ook middels een zogenaamde apagado,  waarbij de pink van de rechterhand wordt vrijgehouden om een akkoord te stoppen  door de snaren met de pink te dempen.  Legato  De legato techniek is een techniek waarbij een aantal noten of een melodie op een in  muzikale termen legato manier gespeeld wordt. Legato is het Italiaanse woord voor  ‘aan elkaar vast’. De overgangen tussen de noten zijn bij deze manier van spelen zeer  subliem zodat het lijkt alsof ze aan elkaar vast zitten. Muziek maken verrijkt je leven.