Hybride Picking Hybride picking (of ‘hybrid picking’) is een mix tussen plectrum style en finger style. Het stelt  plectrum gitaristen in staat om toch bepaalde passages in fingerstyle te spelen. Hierbij worden met  het plectrum de onderste snaren bespeeld en worden met de middelvinger en de ringvinger andere de  snaren bespeeld (tegelijkertijd danwel na elkaar). Sommige gitaristen gebruiken ook nog de pink. Het  wordt met name vaker in de country en bluegrass gebruikt op momenten dat het nodig is. Vele grote  namen maken (of maakten) wel eens gebruik van deze techniek, zoals Chet Atkins, Albert Lee, Steve  Howe, Jimmy Page, Brian Setzer of Jerry Reed  Flat Picking  Flatpicking is gedefinieerd als een techniek waarbij de gitaar met het plectrum (de flatpick) wordt  bespeeld. Flat picking kan eigenlijk beter gedefinieerd worden als een stijl van spelen die in de  bluegrass muziek wordt toegepast. De technische vaardigheden wijken namelijk niet of nauwelijks af  van de plectrum technieken die in de pop of rock muziek worden gehanteerd.  De flatpicking stijl wordt ook wel in de volksmond uitgelegd als “boom chicka boom chicka boom”  muziek. Met het plectrum worden hierbij de basnoten gespeeld en met de overige vingers de melodie  zelf. Bekende bluegrass gitaristen die de flat picking stijl spelen zijn onder anderen Doc Watsonk, Tony  Rice, David Grier en Bryan Sutton.  Alternate Picking  Alternate picking (‘afwisselend aanslaan’) is een term voor een techniek waarbij de rechterhand (voor  rechtshandige gitaristen) voortdurend een afwisselende neergaande en opgaande beweging maakt  tijdens het spelen. Dit is met name een techniek die wordt toegepast bij het spelen met een plectrum.  Alternate picking is waarschijnlijk de meest toegepaste gitaartechniek in alle moderne gitaarstijlen.  Het heeft als grote voordeel dat er veel noten achter elkaar gespeeld kunnen worden, met name bij  solo’s van belang. Tevens zorgt een goede alternate picking techniek voor een goede timing.  Downward Picking Downward picking (of ‘omlaag picken’) is een techniek die in de heavy-metal muziek veel gebruikt  wordt. Hierbij worden alleen neergaande bewegingen gemaakt met het plectrum (de snaren worden  altijd van boven naar beneden aangeslagen). Dit geeft een voller en agressiever geluid doordat de  nadruk en accenten voortdurend op de lage tonen liggen. Deze manier van spelen is langzamer dan  een alternate picking techniek en vergt ook veel meer uithoudingsvermogen van de rechterhand (voor  rechtshandige gitaristen). Johnny Ramone speelde uitsluitend op deze manier.  Muziek maken verrijkt je leven.